Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Parametry Obiektu

Kwatera Główna

Kwatera Zrekultywowana

Instalacja odzysku gazu składowiskowego

Informacje o obiekcie

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych zlokalizowane jest we wschodniej części Zabrza, gdzie były unieszkodliwiane przez składowanie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne z grupy 17, 19 i 20.

W wyniku wykorzystania chłonności składowiska, na wniosek zarządzającego (MOSiR z siedzibą w Zabrzu) Marszałek Województwa Śląskiego wydał decyzję wyrażającą zgodę na jego zamknięcie.

Z dniem 1.10.2017r. zaprzestano przyjmowania odpadów do unieszkodliwiania poprzez składowanie. Przystąpiono do prac rekultywacyjnych wykorzystując odpady dopuszczone do tego procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do prac związanych z zamknięciem składowiska wykorzystywane są odpady z grupy 1,10,17,19 i 20 na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

 

Dane teleadresowe

ul. Cmentarna 19g
41-800 Zabrze

tel. 32 278 57 11
fax. 32 278 57 11