Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Parametry Obiektu

Kwatera Główna

Kwatera Zrekultywowana

Instalacja odzysku gazu składowiskowego

Informacje o obiekcie

Na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych jest obecnie eksploatowana jedna kwatera o powierzchni 2,3 ha. Przeprowadzono rekultywację tzw. "starej" kwatery składowiska której powierzchnia wynosiła ok. 9,0 ha. 
Składowisko zlokalizowane jest we wschodniej części Zabrza, gdzie unieszkodliwiane są odpady inne niż niebezpieczne i obojętne tj. kody o grupie 17, 19, 20. Jako Zarządzający Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Zabrzu, prowadzący status instalacji zastępczej zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2012r., unieszkodliwiamy odpady przez składowanie w procesie D5 oraz odzysk w procesie R10 i R11. 
 Granice eksploatowanej kwatery stanowią od południa tory kolejowe linii Katowice-Gliwice, od wschodu tereny przewidziane pod budowę kwatery Nr 2 składowiska, od północy dolina cieku "A-B", lasy i dalej rzeka Bytomka, od zachodu rekultywowana kwatera składowiska. Na składowisko przyjmowane jest dziennie od 180 - 230 Mg odpadów. 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

 

Dane teleadresowe

ul. Cmentarna 19g
41-800 Zabrze

tel. 32 278 57 11
fax. 32 278 57 11