Cennik Kąpielisko

Cennik wejścia na kąpielisko leśne w sezonie 2021

Cennik biletów wstępu i zasad odpłatności za parking

na Kąpielisku Leśny w Zabrzu przy ul. Srebrnej 10

 

Cennik 

do godz. 16.00

Cennik

 po godz.16.00

Cennik

 do godz. 16.00    "Rodzinka na 5+"*

Cennik

po godz. 16.00 "Rodzinka na 5+"*

Dzieci do lat 6

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Dzieci w wieku  7 - 17 lat**

5,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

Osoby uczące się w wieku od 18 – 25 lat***

6,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

2,00 zł

Emeryci, renciści, niepełnosprawni****

6,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

2,00 zł

Dorosły opiekun osoby niepełnosprawnej

5,00 zł

2,00 zł

-

-

Dorośli

10,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

3,00 zł

Parking samochodowy

8,00 zł

4,00 zł

8,00 zł

4,00 zł

Parking rowerowy

bezpłatnie

 * -  za okazaniem karty uprawniającej do ulgi „”Rodzina na 5+” oraz odpowiedniego dokumentu

** - za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej

*** - za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

**** - za okazaniem odpowiedniego dokumentu

Cennik obowiązuje od dnia 24.06.2021r.
Na podstawie uchwały 64/2021  Zarządu MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. z dnia 15.06.2021r.

 

 

CENNIK

Za wynajem terenu Kąpieliska Leśnego na organizację imprez komercyjnych, powierzchni handlowo – usługowych i gastronomicznych oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych

L.p.

Nazwa Pozycji

Jednostka miary

Okres wynajmu

Cena w zł. netto

 1.  

Wynajem Kąpieliska Leśnego

do 500 os.

doba

2 200,00 zł 1,2

od 501 os. do 1000 os.

doba

3 400,00 zł 1,2

Powyżej 1000 os.

doba

6 600,00 zł 1,2

 1.  

Wynajem Sali Konferencyjnej

(w okresie od 01.04. do 30.09)

 

doba

600,00 zł

 1.  

Wynajem Sali Konferencyjnej

(w okresie od 01.09. do 31.03)

 

doba

800,00 zł

 1.  

Stanowisko handlowo – usługowo – gastronomiczne

do 4m2

doba

100,00 zł 1,4

powyżej 4m2 do 15m2+ każdy dodatkowy m2 10zł

doba

150,00 zł 1,4

Stanowisko handlowo – usługowo -  gastronomiczny

(okres wynajmu co najmniej               2 miesiące)

do 4m2

miesiąc

500,00 zł 1,4

powyżej 4m2 do 15m2+ każdy dodatkowy m2 10zł

miesiąc

750,00 zł 1,4

Stanowisko handlowo – usługowo -  gastronomiczny

(okres wynajmu– dni weekendowe)

do 4m2

miesiąc

300,00  zł 1,4

powyżej 4m2 do 15m2+ każdy dodatkowy m2 10zł

miesiąc

450,00  zł 1,4

 1.  

Domek drewniany  handlowo – usługowo - gastronomiczny

( wymiar 2m x 2,5m )

 

doba

120,00 zł 1,3,4

Domek drewniany  handlowo – usługowo - gastronomiczny

(okres wynajmu– dni weekendowe)

 

miesiąc

700,00 zł 1,3,4

Domek drewniany  handlowo – usługowo -  gastronomiczny

 

miesiąc

1 000,00 zł 1,3,4

 1.  

Namiot cateringowy

(12m x 8m)

1 – 2 dni

doba

1 000,00 zł 3

3 – 4 dni

doba

900,00 zł 3

5 i więcej dni

doba

800,00 zł 3

 1.  

Pawilon sześciokątny duży

(fi. 12,6m)

1 – 2 dni

doba

700,00 zł 3

3 – 4 dni

doba

650,00 zł 3

5 i więcej dni

doba

600,00 zł 3

 1.  

Pawilon sześciokątny mały

(fi. 10m)

1 – 2 dni

doba

500,00 zł 3

3 – 4 dni

doba

450,00 zł 3

5 i więcej dni

doba

400,00 zł 3

 1.  

Komplet plenerowy duży

(pawilon duży + 9 kpl. ławostołów)

1 – 2 dni

doba

900,00 zł 3

3 – 4 dni

doba

850,00 zł 3

5 i więcej dni

doba

800,00 zł 3

 1.  

Komplet plenerowy mały

(pawilon mały + 4 kpl. ławostołów)

1 – 2 dni

doba

700,00 zł 3

3 – 4 dni

doba

650,00 zł 3

5 i więcej dni

doba

600,00 zł 3

 1.  

Ławostoły

1 – 2 dni

doba

30,00 zł 3

3 – 4 dni

doba

25,00 zł 3

5 i więcej dni

doba

20,00 zł 3

 1.  

Atrakcja pneumatyczna -„Wyspa piracka”

(6m x 4m x 2m, 120 kg)

 

godzina

115,00 zł 2 3

 1.  

Atrakcja pneumatyczna ”Statek piracki”

(9,5m x 6,5m x 6m, 310 kg)

 

godzina

130,00 zł 2,3

 1.  

Atrakcja pneumatyczna „Kredki”

(5m x 7m x 6m, 230 kg)

 

godzina

130,00 zł 2,3

 1.  

Kolejka elektryczna

( 7m x 10m, 310 kg)

 

godzina

130,00 zł 2

                               

      

1dodatkowa odpłatność za media – energia elektryczna, zużyta woda (wysokość uzależniona od okoliczności konkretnej imprezy w szczególności od rodzaju instalowanych urządzeń),

2 – dodatkowa odpłatność za obsługę pracownika 30,00 zł netto/godz. (na podstawie umowy cywilno-prawnej). Ilość pracowników uzgadniana indywidualnie.

3 – w przypadku wynajmu poza teren Kąpieliska Leśnego, transport i montaż jest wyceniany indywidualnie.

4 - W przypadku imprez ceny są ustalane indywidualnie.

 

 

W indywidualnych przypadkach decyzję o cenie podejmuje Zarząd

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2022r.