Informacja dotycząca opłat targowych pobieranych przez MOSiR Zabrze Sp. z o.o.

Informacja dotycząca opłat targowych pobieranych przez MOSiR Zabrze Sp. z o.o.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z art. 31 zzm. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobiera OPŁATY TARGOWEJ, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz, 1170).